V sobotu 19.6.2021 se  ve spolupráci s Regionální turistické informační centrum Krkonoše a městem Vrchlabí koná Řemeslný jarmark na nám.TGM od 9-16 hod. Spolu s farmáři se Vám představí místní řemeslníci a výrobci z Vrchlabí a okolí. Seznam prodejců se objeví koncem května na:

https://www.facebook.com/events/461050431662724

 

—————————————————————————————————————————————-

Velká změna! Trhy v Ústí nad Orlicí 1x za 14 dní ve čtvrtek (sudé týdny).

Začínáme 20.5.2021

Vážení prodejci, trhy byly spuštěny za těchto podmínek.

POZOR! Stále platí opatření: rozestupy, respirátor, dezinfekce na stánku a informační cedule o opatřeních.

————————————————————————————————————————————–

Povinností každého prodejce je, mít potvrzení o negativním antigenním testu na Covid-19 ne starší 48 hodin.

Buď z testovacího centra, případně samotest, kde potřebujete doklad o zakoupení testu a sepsáno čestné prohlášení kdy jste si test provedli.

OD 10.5.2021 OTEVŘEN MALOOBCHOD COŽ ZNAMENÁ POVOLENÍ TAKÉ OSTATNÍHO SORTIMENTU NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH!

 

———————————————————————————————————————————

 

 

 

Seznam trhů: kolonka: Farmářské trhykde pořádáme…dané město rozkliknout

————————————————————————————————————————————————

KODEX FARMÁŘSKÝCH TRHŮ

Farmářské trhy (sedlácké, selské, zemědělské trhy apod.) jsou forma prodeje zemědělského a potravinářského zboží pro občanskou veřejnost, jejímž cílem je:

 • podpora malých a středních zemědělských pěstitelů, chovatelů, zpracovatelů a výrobců potravin;
 • zásobování občanů čerstvými zemědělskými plodinami a potravinami převážně českého a regionálního původu;
 • vytvoření nového společenského prostoru, který vedle prodeje zemědělského zboží slouží k setkávání lidí, přiblížení městských obyvatel zemědělské sezóně a přírodním cyklům;
 • oživit vybrané prostory měst a zlepšit jejich atmosféru.

Předmětem prodeje na Farmářských trzích může být pouze zboží, které tematicky odpovídá charakteru Farmářských trhů a vychází z české tradice, a to zejména z tradice pěstování plodin, chovu hospodářských zvířat a výroby potravinářských produktů. 

Tento „kodex farmářských trhů“ má přispět k lepší orientaci spotřebitelů, kde základním kriteriem musí být pro spotřebitele jistota o původu, kvalitě a hygienické nezávadnosti nabízených farmářských produktů. 

 1. Prodávané zboží na „farmářských trzích“ pochází od farmáře nebo výrobce potravin (dále jen farmář), který garantuje původ prodávaného zboží z vlastních zdrojů a je schopen tento původ při prodeji prokázat.
 2. Farmáře může při prodeji zastupovat jeho rodinný příslušník, nebo osoba, s kterou má farmář uzavřenou smlouvu nebo písemné pověření.
 3. Provozovatelé farmářských trhů a farmáři u nabízeného zboží dodržují a splňují základní legislativní požadavky (mimo jiné www.szpi.gov.cz; www.svscr.cz).
 4. Provozovatel farmářských trhů preferuje zejména farmáře, kteří prodávají zboží z daného regionu. O prodeji zboží z ostatních regionů ČR, eventuelně z příhraničních oblastí, rozhoduje provozovatel.
 5.  V rámci tzv.“doplňkového prodeje“ mohou provozovatelé farmářských trhů poskytnout místa i jiným prodejcům. V případě, že se jedná o zahraniční zboží je u něj nutné označit zemi původu.
 6. Provozovatel „farmářského trhu“ který se hlásí k principům „Kodexu farmářských trhů“ zajistí označení vlastním jednotným a viditelným logem ty stánky prodejců, kteří splňují body 1 a 2 „Kodexu farmářských trhů“.
 7. Provozovatel farmářského trhu je povinen umístit znění „kodexu farmářských trhů“na viditelném místě při konání farmářských trhů (například u vstupu na tyto trhy nebo na každém stánku u prodávajícího, u tržního řádu apod.).
 8. Každá osoba (spotřebitel, farmář, prodejce, inspektor), která se domnívá, že došlo či dochází k prodeji zboží v rozporu s „Kodexem farmářských trhů“ (např. zboží evidentně nepochází z farmy a je nakoupené ve velkoskladu atd.) má právo upozornit na tento stav provozovatele farmářských trhů. Provozovatel farmářských trhů je povinen neprodleně zajistit nápravu (minimálně formou odebrání loga jednotného označení stánku).

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR